Изпълнителният дирек­тор на Левски Павел Колев се е съгласил да отговори на въ­проси на тръст "Синя Бълга­рия". От фенското сдруже­ние приканиха членовете си да изпратят питания до ше­фа на тима на "Герена". Крайният срок за това е днес, 4 ноември, след което въпросите ще бъдат преда­дени на синия началник. Тръст "Синя България" е акци­онер в Левски с пакет от 10 процента.

Не е ясно в какъв срок ще отговори Павел Ко­лев и как точно отговорите ще стигнат до широката пу­блика. Но­минацията на бившия заместник изпълнителен директор на БФС за изпълнителен дирек­тор на Левски стана от "Синя България". Той пър­воначално отказа на тога­вашния собственик Спас Русев, но при новия силен човек на "Герена" Васил Божков прие поста.