Левски публикува финансовия си отчет за 2023 година. Клубът отчита печалба в размер на 2 215 000 лева, но въпреки това, регистрираният капитал на Дружеството (30 787 000 лева) надвишава нетните му активи, които са в размер на 1 535 000 лева.

Нарушено е и изискване на Търговския закон. "Тези обстоятелства пораждат съществена несигурност относно способността на Дружеството да продължи да функционира като действащо предприятие", пише в отчета на "сините", направен до 31 декември 2023 година. 

Ръководството на Левски "уверено, че Дружеството ще поддържа нормална дейност, чрез финансова подкрепа на основните акционери, в случай на необходимост". 

Ето какво пишат от Левски: 

Уважаеми Левскари,

предоставяме на Вашето внимание Годишните финансови отчети за годината, приключваща на 31.12.2023 г., както и Доклад на независимия одитор „Желязков Одит 2004 ООД“, съгласно разпоредбата на чл. 47а от Наредбата за национално клубно лицензиране, изд. 2023 г.

Годишните финансови отчети за годината, приключваща на 31.12.2023 г. и Докладът на независимия одитор може да видите в прикачените документи."

Годишен-финансов-отчет-по-МСС-за-2023-г.

Доклад-на-независимия-одитор-относно-финансовия-отчет