Председателят на Тръст "Синя България" - Даниел Стрезов, заяви, че съвсем скоро време Левски ще избере нов Надзорен съвет.

"Вчера входирахме искане за свикване на Общо събрание, а на него трябва да изберем нов Надзорен съвет. Липсата на работещ такъв води до пречки във всекидневната ни работа. Относно обезсилването, това е едно много тежко решение.

LAP.bg
23 снимки

Да видим дали на 6 юли ще се събере кворум, дали ще присъства мажоритарният акционер. Ако не, на 22 юли всички акционери, които са над 1000 души, ще имат право да гласуват", добави Стрезов.

Целта на всички е да изберат нов Надзорен съвет, който работи. Следващата крачка е придобиване на акциите на клуба.