Молба за откриване на производство по несъстоятелност има срещу Левски в Софийския градски съд, показва справка в сайта на институцията. Делото е образувано на 13 ноември и е по иск на фирмата "Титан 77". 

Дружеството е собственост на братята Юлиан и Емил Ботеви и се занимава с организиране на чартърни полети. Засега не се разкрива повече информация по казуса и не е ясно каква сума дължат "сините". 

На сайта на СГС е публикувана следната информация по делото: 

Търговско дело 2390 от 2018 г. По новия ГПК Търговско отделение ТО VI-11 състав
21110 Молба за откриване на производство по несъстоятелност

Разпореждане за образуване от 13.11.2018 г.
Образувано на 13.11.2018 г. по Молба за обявяване в несъстоятелност
Входящ документ 147654 от 12.11.2018 г.

Молител ТИТАН 77 ООД
Ответник ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛЕВСКИ АД

Закрито/разпоредително заседание от 14.11.2018 г.
Резултат: С разпореждане