Левски не извърши промени в състава на Надзорния съвет на проведеното Общо събрание на клуба.  Очакваше се да бъде сменен подалият  оставка Кирил Ивков, който не бе съгласен с неговата работа в Надзорния съвет.

Точка 7 от дневния ред на заседанието предвиждаше промени в ръководния орган на клуба, но се оказа, че Кирил Ивков е оттеглил своята оставка.

Така Надзорния съвет запази своя състав: Спас Русев, Евгени Русев и Кирил Ивков.