Вчера завърши първият етап от процедурата по увеличаване на капитала на Левски.

Тя стартира на 26 април с издаване на нови 3 милиона броя обикновени поименни акции, всяка една с право на 1 глас - с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 5 лева. Това решение беше взето на Общото събрание на клуба, проведено на 6 април.

Право да запише акции от новата емисия имаше всяко лице, което е било акционер към датата на вземане на решението.

Очаква се днес или в близките дни от клуба да излязат с информация за това как е преминала процедурата. Всички приходи от нея ще отидат за погасяване на дълговете към НАП, които в един момент достигнаха 11,8 милиона лева. Очакванията са сериозен брой акции да са били придобити от учредителите на "Бизнес клуб Левски". Нов дял от клуба ще вземе и бившият собственик Тодор Батков. Адвокатът присъства на сбирката на новото сдружение.