Футболен клуб Левски дължи 4.85 милиона лева на НАП, които са разсрочени за следващите 34 месеца. Това съобщи един от миноритарните акционери Тръст "Синя България". Както е известно през миналата седмица организацията получи документи от управата на "сините" за текущото финансово състояние на клуба.

От Тръста изтъкват, че в края на януари ПФК Левски няма текущи данъчни задължения с изключение на разсрочените, както и няма неизпълнени ангажименти по договорения погасителен план към НАП, но следваща падежна дата е 28 февруари 2020 година, а при една пропусната вноска цялата остатъчна сума става незабавно изискуема.

Ето данните за състоянието на Левски в цифри:

1) 1,744 млн. лева платени от клуба при смяна на ръководството по изискванията за финансов феърплей;

2) 1,395 мил.лв. погасени стари задължения към НАП в рамките на 1 година;

3) Предизвикана и успешно завършена пълна данъчна ревизия за 5 годишен период; 

4) Нула лева текущи данъчни задължения към 28.01.2020г. с изключение на разсрочените; 

5) Няма неизпълнени ангажименти по погасителен план към НАП към 31.01.2020 г.;

6) Размерът на разсрочените публични задължения е 143 хил.лв. на месец с остатъчен срок 34 месеца или общо 4.85 млн. лева;

7) Следваща падежна дата: 28.02.2020г. При една пропусната вноска, цялата остатъчна сума става незабавно изискуема;