В началото на този месец официално бе учредено сдружението „Левски на Левскарите“. Целта му е да обедини привържениците и да гарантира дългосрочното бъдеще на клуба. Очаква се настоящият мажоритарен собственик на столичани - Наско Сираков, да прехвърли акциите си.

Сдружението вече има и Устав, който разяснява най-важните въпроси със собствеността и управлението на „сините“. Той е приет от 86 човека, като е подписан както от представители на най-големите фен групи, така и от основните ръководители в клуба - Наско Сираков, изпълнителният директор Ивайло Ивков, членът на УС Даниел Боримиров и старши треньорът Станимир Стоилов.

Антон Узунов
77 снимки

Сега става ясно, че всеки привърженик на отбора, желаещ да е член на „Левски на Левскарите“, ще трябва да плаща по 200 лева на година, което е малко над 16 лева на месец. Така той ще има право на глас на общото събрание на клуба.

Установено е и как ще се случва всичко това, според Устава на сдружението. По решение на Управителния съвет Сдружението може да изгради регионални секции. Всяка една от тях трябва да се състои от най-малко 100 члена.

Върховният орган на Сдружението ще бъде Общото събрание. В случай, че членовете на Сдружението са до 1000 души, се провежда общо събрание на членовете. Ако са над 1000 души, по решение на УС се провежда Общо събрание на делегатите, които се избират от всяка регионална секция. Един делегат представлява 25 члена.

Антон Узунов
18 снимки

Членовете или делегатите ще могат да избират и освобождават членовете на УС на клуба. Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на 1/3 от членовете на Сдружението.

Изборът на хората в УС се гласува с мнозинство равно или по-голямо от 2/3 от присъстващите членове/делегати, като се гласува за всеки един от предложените членове. В случай че един или няколко кандидати не съберат 2/3 от гласовете на присъстващите членове/делегати, ще има балотаж, на който събраните най-много гласове се считат за избрани за УС.

Предложения за нови членове на Управителния съвет се правят в писмена форма по утвърден образец. Той ще се подписва от члена на сдружението, който внася предложението, от 10 членове на сдружението и от лицето, което е предложено за член на УС.

Антон Узунов
50 снимки

За председател и членове на УС (б.р. - органът, който ще управлява Левски) ще се гласува тайно, чрез бюлетина по утвърден образец, в която всеки от членовете/делегатите отбелязват чрез съответните им номера 7 от предложените делегати, които счита, че следва да бъдат избрани в УС. Също така се отбелязва и кой от кандидатите следва да бъде Председател на сдружението.

Годишният членски внос ще бъде в размер на 200 лева. Членството в сдружението се прекратява в четири случая: отпадането на член става автоматично поради невнасяне на членския внос за съответната година, респективно на две поредни членски вноски при заплащане на членския внос на равни вноски.