Вижте цялата пресконференция на изпълнителния директор на Левски Иво Ивков.